Quyết định 20/2012/QĐ-UBND

Trích yếu: phê duyệt Quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 13/11/2012
Có hiệu lực từ: 23/11/2012
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 21 ngày 25/11/2012
(từ trang 15 đến trang 23)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365