Quyết định 02/2012/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 12/01/2012
Có hiệu lực từ: 22/01/2012
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 03 + 04 ngày 01/02/2012
(từ trang 46 đến trang 56)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365