Công báo Số 03 Năm 2019

 Năm 2019  Số 03 Ngày 26 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-03-2019Quyết định số 580/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ2
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 28-02-2019Quyết định số 417/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-201815
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365