Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  Tất cả cơ quan ban hành  Quyết định
Danh sách 65 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/12/2006 Quyết định số 3655/2006/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Phú Thọ 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3656/2006/QĐ-UBND về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3664/2006/QĐ-UBND v/v ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3666/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3667/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3668/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao vùng trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3669/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây lương thực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3670/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 08/01/2007
  29/12/2006 Quyết định số 3672/2006/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010 08/01/2007
  28/12/2006 Quyết định số 3627/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn 07/01/2007
  25/12/2006 Quyết định số 3372/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 01/01/2007
  25/12/2006 Quyết định số 3374/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2007 01/01/2007
  13/12/2006 Quyết định số 3438/2006/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2007 23/12/2006
  11/12/2006 Quyết định số 19/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô năm 2006 - 2007 18/12/2006
  08/12/2006 Quyết định số 3410/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2007 18/12/2006
  08/12/2006 Quyết định số 3411/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 18/12/2006
  14/11/2006 Quyết định số 1470/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của Uỷ ban nhân dân với ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Khê 21/11/2006
  07/11/2006 Quyết định số 3111/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Phú Thọ 17/11/2006
  09/10/2006 Quyết định số 2819/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 19/10/2006
  03/10/2006 Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ 13/10/2006
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365