Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  HĐND thành phố Việt Trì  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2006 Nghị quyết số 42/2006/ NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007 21/12/2006
  14/12/2006 Nghị quyết số 43/2006/ NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2007 21/12/2006
  14/12/2006 Nghị quyết số 44/2006/ NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2007 21/12/2006
  14/12/2006 Nghị quyết số 45/2006/ NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND thành phố Việt Trì năm 2007 21/12/2006
  14/12/2006 Nghị quyết số 46/2006/ NQ-HĐND về việc xây dựng một số xã thành phường trong giai đoạn 2006 - 2010 21/12/2006
  14/12/2006 Nghị quyết số 47/2006/ NQ-HĐND đề nghị phân loại đơn vị hành chính phường, xã theo NĐ 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 21/12/2006
  14/12/2006 Nghị quyết số 48/2006/ NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 - 2010) 21/12/2006
  26/07/2006 Nghị quyết số 38/2006/ NQ-HĐND về việc điều chỉnh và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2006 02/08/2006
  26/07/2006 Nghị quyết số 39/2006/ NQ-HĐND v/v quyết toán ngân sách Nhà nước TP Việt Trì năm 2005 02/08/2006
  26/07/2006 Nghị quyết số 40/2006/ NQ-HĐND về chương trình hành động kỷ niệm 45 năm ngày thành lập thành phố và 100 năm đô thị Việt Trì 02/08/2006
  26/07/2006 Nghị quyết số 41/2006/ NQ-HĐND v/v tiếp tục vận động xây dựng “Quỹ cơ sở vật chất trường học” giai đoạn 2006 - 2010 02/08/2006
  25/07/2006 Nghị quyết số 36/2006/ NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 01/08/2006
  25/07/2006 Nghị quyết số 37/2006/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 01/08/2006
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365