Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  HĐND huyện Đoan Hùng  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007 02/01/2007
  26/12/2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007 của huyện Đoan Hùng 02/01/2007
  26/12/2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2007 02/01/2007
  26/12/2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn 02/01/2007
  06/07/2006 Nghị quyết số 24/2006/ NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2005; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2006 13/07/2006
  06/07/2006 Nghị quyết số 25/2006/ NQ-HĐND thông qua quy hoạch chung thị trấn Đoan Hùng huyện Đoan Hùng – giai đoạn 2006 - 2020 13/07/2006
  06/07/2006 Nghị quyết số 26/2006/ NQ-HĐND về thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp và tăng cường sự liên kết với cử tri 13/07/2006
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365