Quyết định 3667/2006/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 29/12/2006
Có hiệu lực từ: 08/01/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 ngày 31/12/2006
(từ trang 122 đến trang 123)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365