Quyết định 3627/2006/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 28/12/2006
Có hiệu lực từ: 07/01/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 ngày 31/12/2006
(từ trang 91 đến trang 92)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365