Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND

Trích yếu: về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.
Ngày ban hành: 25/12/2015
Có hiệu lực từ: 01/01/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 ngày 10/01/2016
(từ trang 73 đến trang 77)
Tổng số trang: 05
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365