Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2010  Uỷ ban nhân dân tỉnh  Quyết định
Danh sách 29 văn bản được ban hành trong năm 2010:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/12/2010 Quyết định số 4498 /2010/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/01/2011
  27/12/2010 Quyết định số 4423/2010/QĐ-UBND v/v duyệt Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 06/01/2011
  24/12/2010 Quyết định số 4383/2010/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2011 03/01/2011
  24/12/2010 Quyết định số 4401/2010/QĐ-UBND v/v duyệt quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 03/01/2011
  15/12/2010 Quyết định số 4222/2010/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 25/12/2010
  10/12/2010 Quyết định số 4167/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 10 Quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ 20/12/2010
  10/12/2010 Quyết định số 4168/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  22/11/2010 Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ 02/12/2010
  11/11/2010 Quyết định số 3651/2010/QĐ - UBND v /v Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và Công nghệ 21/11/2010
  08/11/2010 Quyết định số 3566 /2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015 18/11/2010
  08/11/2010 Quyết định số 3569/2010/QĐ - UBND v/v Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ 18/11/2010
  02/11/2010 Quyết định số 3489/2010/QĐ-UBND về hỗ trợ Chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm năm 2011 12/11/2010
  25/10/2010 Quyết định số 3355/2010/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 - 2015 04/11/2010
  13/10/2010 Quyết định số 3241/2010/QĐ-UBND bổ sung Khoản 3, Điều 21 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ 23/10/2010
  24/09/2010 Quyết định số 3013/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Thọ 04/10/2010
  01/09/2010 Quyết định số 2729 /2010/QĐ-UBND v/v Quy định tỷ lệ phân bổ chi hoạt động, bồi dưỡng, mua sắm trang thiết bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 11/09/2010
  11/08/2010 Quyết định số 2446/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư 21/08/2010
  10/08/2010 Quyết định số 2427 /2010/QĐ-UBND v/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 20/08/2010
  10/08/2010 Quyết định số 2428/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2010 20/08/2010
  10/08/2010 Quyết định số 2429 /2010/QĐ-UBND v/v Quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ 20/08/2010
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365