Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2010  UBND huyện Yên Lập  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1 văn bản được ban hành trong năm 2010:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  22/07/2010 Quyết định số 735/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của huyện Yên Lập 29/07/2010
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365