Quyết định 4498 /2010/QĐ-UBND

Trích yếu: về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 29/12/2010
Có hiệu lực từ: 08/01/2011
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 + 02 ngày 06/01/2011
(từ trang 02 đến trang 114)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365