Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  HĐND thị xã Phú Thọ  Nghị quyết
Danh sách 10 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  01/08/2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND v/v đồng ý cho ông Phùng Đức Quang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ khóa XVIII thị xã, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác về tỉnh 08/08/2008
  01/08/2008 Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2009 08/08/2008
  01/08/2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi Ngân sách địa phương năm 2007 08/08/2008
  03/01/2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 10/01/2008
  03/01/2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ NSNN trên địa bàn thị xã năm 2008 10/01/2008
  03/01/2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2008 10/01/2008
  03/01/2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Phú Thọ 10/01/2008
  03/01/2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2008 10/01/2008
  03/01/2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến giai đoạn 2007 - 2015 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thị xã Phú Thọ 10/01/2008
  03/01/2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2008 10/01/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365