Nghị quyết 63/2008/NQ-HĐND

Trích yếu: v/v đồng ý cho ông Phùng Đức Quang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ khóa XVIII thị xã, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác về tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 01/08/2008
Có hiệu lực từ: 08/08/2008
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 26 + 27 ngày 15/08/2008
(trang 44)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365