Nghị quyết 57/2008/NQ-HĐND

Trích yếu: về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ NSNN trên địa bàn thị xã năm 2008
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 03/01/2008
Có hiệu lực từ: 10/01/2008
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 + 02 ngày 03/01/2008
(từ trang 11 đến trang 13)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365