Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  HĐND huyện Cẩm Khê  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2009 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009 25/12/2008
  25/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về chương trình tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển thủy sản huyện Cẩm Khê đến năm 2010 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt: Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 9/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 04/01/2009
  29/08/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể xây dựng thị trấn Sông Thao đến năm 2015 05/09/2008
  29/08/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về quyết toán thu chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2007 05/09/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365