Nghị quyết 64/2008/NQ-HĐND

Trích yếu: v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2009
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 01/08/2008
Có hiệu lực từ: 08/08/2008
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 26 + 27 ngày 15/08/2008
(trang 45)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365