Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  HĐND huyện Thanh Thủy  Nghị quyết
Danh sách 9 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/12/2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2007 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND thông qua kết quả xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Thanh Thủy 04/01/2007
  28/12/2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình giám sát của Thường trực các ban HĐND huyện năm 2007 04/01/2007
  26/07/2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Thanh Thủy năm 2005 02/08/2006
  26/07/2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi bò thịt, bò lai Sind sinh sản hướng thịt huyện Thanh Thủy giai đoạn 2006 - 2010 02/08/2006
  26/07/2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch phát triển thủy sản huyện Thanh Thủy giai đoạn 2006 - 2010 02/08/2006
  26/07/2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về việc duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Thanh Thủy 02/08/2006
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365