Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  HĐND huyện Thanh Ba  Nghị quyết
Danh sách 9 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/12/2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2007 05/01/2007
  29/12/2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007 05/01/2007
  29/12/2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” giai đoạn 2006 - 2010 05/01/2007
  26/07/2006 Nghị quyết số 45/2006/ NQ-HĐND xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 02/08/2006
  26/07/2006 Nghị quyết số 46/2006/ NQ-HĐND thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 02/08/2006
  26/05/2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND-KXVII phát triển giao thông giai đoạn 2006 – 2010 02/06/2006
  26/05/2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND-KXVII về phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai đoạn 2006 – 2010 02/06/2006
  26/05/2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND-KXVII về nhiệm vụ phát triển kinh tế ngành chăn nuôi giai đoạn 2006 – 2010 02/06/2006
  26/05/2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND-KXVII xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2006 – 2010 02/06/2006
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365