Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2006  HĐND huyện Hạ Hòa  Nghị quyết
Danh sách 9 văn bản được ban hành trong năm 2006:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  21/12/2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 -2009 28/12/2006
  21/12/2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 28/12/2006
  21/12/2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2007 28/12/2006
  21/12/2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007 28/12/2006
  21/12/2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn 28/12/2006
  26/04/2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2006 - 2010 03/05/2006
  26/04/2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - hạ tầng xã hội giai đoạn 2006 - 2010 03/05/2006
  26/04/2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2006 - 2010 03/05/2006
  26/04/2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 – 2010) 03/05/2006
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365