Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 26/12/2006
Có hiệu lực từ: 02/01/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 19 ngày 31/12/2006
(từ trang 15 đến trang 16)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365