Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2011  Uỷ ban nhân dân tỉnh  Quyết định
Danh sách 26 văn bản được ban hành trong năm 2011:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/12/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2013 07/01/2012
  28/12/2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 07/01/2012
  28/12/2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011 - 2020 07/01/2012
  28/12/2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2012, thời kỳ ổn định 2011 - 2015 07/01/2012
  20/12/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/12/2011
  20/12/2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 30/12/2011
  20/12/2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở 30/12/2011
  30/09/2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 10/10/2011
  20/09/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND v/v Quy định tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/09/2011
  06/09/2011 Quyết định số 19 /2011/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 16/09/2011
  30/08/2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh 09/09/2011
  30/08/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh 09/09/2011
  30/08/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 09/09/2011
  30/08/2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND v/v duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 09/09/2011
  29/08/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 08/09/2011
  17/08/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh Điều 28, Điều 30 và đơn giá bồi thường một số hạng mục vật kiến trúc của Bản quy định kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh 27/08/2011
  04/08/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2011 đã hết hiệu lực pháp luật 14/08/2011
  29/07/2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, cập nhập, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/08/2011
  18/07/2011 Quyết định số 2320/2011/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ 28/07/2011
  08/07/2011 Quyết định số 2200 /2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 18/07/2011
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365