Quyết định 13/2011/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc sửa đổi, điều chỉnh Điều 28, Điều 30 và đơn giá bồi thường một số hạng mục vật kiến trúc của Bản quy định kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 17/08/2011
Có hiệu lực từ: 27/08/2011
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 15 + 16 ngày 01/09/2011
(từ trang 79 đến trang 81)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365