Quyết định 14/2011/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 29/08/2011
Có hiệu lực từ: 08/09/2011
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 + 18 ngày 05/09/2011
(từ trang 08 đến trang 18)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365