Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2009  Uỷ ban nhân dân tỉnh  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 49 văn bản được ban hành trong năm 2009:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2009 Quyết định số 4801/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 10/01/2010
  31/12/2009 Quyết định số 4805/2009/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2010 10/01/2010
  29/12/2009 Quyết định số 4722/2009/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/01/2010
  25/12/2009 Quyết định số 4656/2009/QĐ-UBND v/v bổ sung Quyết định số 3996/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh 04/01/2010
  24/12/2009 Quyết định số 4642/2009/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số nội dung hỗ trợ chương trình sản xuất lương thực năm 2010 03/01/2010
  24/12/2009 Quyết định số 4643/2009/QĐ-UBND v/v hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015 03/01/2010
  24/12/2009 Quyết định số 4646/2009/QĐ-UBND v/v duyệt quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 03/01/2010
  23/12/2009 Quyết định số 4610/2009/QĐ-UBND v/v bổ sung Quyết định số 3996/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh 02/01/2010
  22/12/2009 Quyết định số 4587/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nội dung thông tin của Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 01/01/2010
  22/12/2009 Quyết định số 4607/2009/QĐ-UBND về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 01/01/2010
  16/12/2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 26/12/2009
  16/12/2009 Quyết định số 4444/2009/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 26/12/2009
  16/12/2009 Quyết định số 4445/2009/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2010 26/12/2009
  01/12/2009 Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 16 Quy định về bồi thuờng, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ 11/12/2009
  20/11/2009 Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 30/11/2009
  20/11/2009 Quyết định số 3996/2009/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh 30/11/2009
  20/11/2009 Quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 20/11/2009
  18/11/2009 Quyết định số 3900/2009/QĐ-UBND v/v ban hành quy định về kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao 28/11/2009
  17/11/2009 Quyết định số 3878/2009/QĐ-UBND v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/11/2009
  11/11/2009 Quyết định số 3824/2009/QĐ-UBND v/v Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ 21/11/2009
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365