Quyết định 4656/2009/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v bổ sung Quyết định số 3996/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/12/2009
Có hiệu lực từ: 04/01/2010
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 + 02 ngày 05/01/2010
(trang 33)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365