Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2009  HĐND thị xã Phú Thọ  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản được ban hành trong năm 2009:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phương án phân bổ ngân sách Thị xã Phú Thọ năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2010 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về việc tán thành thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 07/01/2010
  31/12/2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là đô thị loại III 07/01/2010
  27/07/2009 Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi Ngân sách địa phương năm 2008 03/08/2009
  27/07/2009 Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ đối với Bà Đỗ Thị Bích Phượng vì lý do chuyển đi nơi khác công tác 03/08/2009
  27/07/2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 - 2011 03/08/2009
  27/07/2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND về việc đồng ý cho ông Phạm Hồng Chương và ông Phạm Văn Quang thôi giữ chức ủy viên UBND thị xã Phú Thọ với lý do chuyển công tác 03/08/2009
  05/01/2009 Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 05/01/2009
  05/01/2009 Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phân bổ NSNN trên địa bàn thị xã năm 2009 05/01/2009
  05/01/2009 Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu 2009 05/01/2009
  05/01/2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2009 05/01/2009
  05/01/2009 Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND v/v cho ông Lê Văn Trang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2011 05/01/2009
  05/01/2009 Nghị quyết số 74/2009/NQ-HĐND v/v dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2009 12/01/2009
  05/01/2009 Nghị quyết số 75/2009/NQ-HĐND v/v thông qua quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ 05/01/2009
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365