Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2009  Hội đồng nhân dân tỉnh  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản được ban hành trong năm 2009:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  16/12/2009 Nghị quyết số 191/2009/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82, 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2006, Nghị quyết số 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 159/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 195/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 196/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 197/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 198/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh hỗ trợ Chương trình sản xuất lương thực năm 2010 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 199/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 200/2009/NQ-HĐND v/v Thành lập và quy định chế độ phụ cấp tình nguyện viên,hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 201/2009/NQ-HĐND về việc thành lập các phường Minh Phương, Minh Nông và Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 202/2009/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 203/2009/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010 26/12/2009
  16/12/2009 Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011 26/12/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 180/2009/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 03/08/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 181/2009/NQ-HĐND về phí tham quan Khu Di tích lịch sử -Văn hoá Đền Hùng 03/08/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 182/2009/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố 03/08/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 184/2009/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2009 và biên chế dự phòng năm 2010 03/08/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 185/2009/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước năm 2010 24/07/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 186/2009/NQ- HĐND về tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh 03/08/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 187/2009/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác 03/08/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 188/2009/NQ-HĐND v/v Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Tổ chức quản lý, cai nghiện, chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 03/08/2009
  24/07/2009 Nghị quyết số 189/2009/NQ-HĐND v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2015 \ 03/08/2009
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365