Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  Tất cả cơ quan ban hành  Chỉ thị
Danh sách 13 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/10/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng 16/10/2007
  30/08/2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2007 – 2008 09/09/2007
  20/08/2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 27/08/2007
  13/07/2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú 20/07/2007
  05/07/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú 15/07/2007
  27/06/2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND1 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 07/07/2007
  21/05/2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-HĐND về việc quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông năm 2007 28/05/2007
  08/05/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT- UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm học 2007 18/05/2007
  04/05/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thi hành án dân sự 11/05/2007
  05/04/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII năm 2007 12/04/2007
  02/03/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT- UBND1 v/v tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện 09/03/2007
  15/01/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tổ chức và đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007 25/01/2007
  12/01/2007 Chỉ thị số 01/2007/CT- UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 22/01/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365