Chỉ thị 07/2007/CT-UBND1

Trích yếu: về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 27/06/2007
Có hiệu lực từ: 07/07/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 12 ngày 04/07/2007
(từ trang 04 đến trang 10)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365