Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  Tất cả cơ quan ban hành  Nghị quyết
Danh sách 129 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 07/01/2008
  31/12/2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 07/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2007 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND v/v Phân loại đơn vị hành chính huyện Tam Nông 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND v/v Quy hoạch sử dụng đất bổ sung phục vụ việc phát triển lò gạch Tuynen tại xã Thanh Uyên, xã Quang Húc, huyện Tam Nông 04/01/2008
  28/12/2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; chương trình giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện năm 2008 04/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND "Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2008" 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Lâm Thao đến năm 2010" 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Lâm Thao 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi Ngân sách huyện; năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch phát triển hệ thống phát thanh truyền hình huyện và Đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2008-2010 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2008 02/01/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365