Chỉ thị 06/2007/CT- UBND1

Trích yếu: v/v tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 02/03/2007
Có hiệu lực từ: 09/03/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 04 + 05 ngày 30/01/2007
(từ trang 24 đến trang 25)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365