Quyết định 612/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v phê duyệt quyết toán năm 2020 kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 15/03/2021
Có hiệu lực từ: 16/03/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 16/03/2021
(từ trang 41 đến trang 44)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365