Quyết định 219/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/01/2021
Có hiệu lực từ: 26/01/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 04 ngày 25/01/2021
(từ trang 137 đến trang 143)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365