Quyết định 3029/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc phê duyệt khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đợt 01)
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 14/11/2018
Có hiệu lực từ: 14/11/2018
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 09 ngày 20/11/2018
(từ trang 41 đến trang 47)
Tổng số trang: 07
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365