Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

Trích yếu: sửa đổi Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 22/10/2018
Có hiệu lực từ: 01/11/2018
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 09 ngày 20/11/2018
(từ trang 21 đến trang 22)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365