Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 02/10/2018
Có hiệu lực từ: 12/10/2018
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 04/10/2018
(từ trang 16 đến trang 20)
Tổng số trang: 05
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365