Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 02/02/2018
Có hiệu lực từ: 12/02/2018
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 02 ngày 28/02/2018
(từ trang 53 đến trang 60)
Tổng số trang: 08
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365