Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/10/2017
Có hiệu lực từ: 04/11/2017
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 ngày 20/01/2018
(từ trang 06 đến trang 07)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365