Thông báo 81/TB-UBND

Trích yếu: kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Thanh Ba báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2016
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 16/09/2016
Có hiệu lực từ: 16/09/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 20 ngày 06/10/2016
(từ trang 79 đến trang 81)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365