Quyết định 1562/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 30/06/2016
Có hiệu lực từ: 30/06/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 ngày 18/07/2016
(từ trang 51 đến trang 57)
Tổng số trang: 07
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365