Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND

Trích yếu: về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành: 14/12/2015
Có hiệu lực từ: 24/12/2015
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 03 ngày 10/01/2016
(từ trang 28 đến trang 37)
Tổng số trang: 10
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365