Thông báo 69/TB-UBND

Trích yếu: lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh (Từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2016)
Ngày ban hành: 24/12/2015
Có hiệu lực từ: 24/12/2015
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 15 ngày 29/12/2015
(từ trang 50 đến trang 51)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365