Quyết định 3181/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ Thông tin tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành: 18/12/2015
Có hiệu lực từ: 18/12/2015
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 15 ngày 29/12/2015
(từ trang 44 đến trang 46)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365