Chỉ thị 10/CT-UBND

Trích yếu: về triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 19/09/2013
Có hiệu lực từ: 19/09/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 09 ngày 10/10/2013
(từ trang 30 đến trang 33)
Tổng số trang: 04
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365