Quyết định 1953/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2013 đã hết hiệu lực pháp luật
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 06/08/2013
Có hiệu lực từ: 06/08/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 26/08/2013
(từ trang 147 đến trang 150)
Tổng số trang: 04
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365