Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/07/2013
Có hiệu lực từ: 01/08/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 26/08/2013
(trang 103)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365