Thông báo 01/TB-UBND

Trích yếu: kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ tại Hội thảo về “Kiểm soát mức sinh và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” ngày 27/12/2012
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 03/01/2013
Có hiệu lực từ: 03/01/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 ngày 15/01/2013
(từ trang 86 đến trang 88)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365