Chỉ thị 02/CT-UBND

Trích yếu: Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024 và những năm tiếp theo
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 11/04/2024
Có hiệu lực từ: 12/04/2024
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 12 ngày 11/04/2024
(từ trang 70 đến trang 72)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365