Quyết định 1264/QĐ-UBND

Trích yếu: Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ năm 2021
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 03/06/2021
Có hiệu lực từ: 04/06/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 ngày 08/06/2021
(từ trang 41 đến trang 45)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365